Държавна агенция за закрила на детето набира оферти за техническо обезпечаване на събитие

23.04.2018г.

Държавната агенция за закрила на детето приема оферти от фирми, работещи в сферата на шоубизнеса, които да предложат техническо обезпечение на събитие.

Технически изисквания:
<ol>
<li>Озвучаване – минимум 50 киловата, за капацитет до 5000 човека, смесителна конзола, 3 бр. безжични микрофони и др.;</li>
<li>Осветление – ефектно сценично осветление тип mooving heads;</li>
<li>Сцена – 10/8/8 м на 1.5м отстояние от  пода;</li>
<li>Видеостени 2 бр. с размери 6х3 м или 6х4 м;</li>
<li>Видеострийминг в youtube.com, Facebook, с две камери.</li>
</ol>
**************************************************************************

6.  Референции и/или кратко представяне на предишен опит.

Срок: 25.04.2018 г., 17:00 ч.

<strong>e-mail: sacp@sacp.government.bg</strong>