Държавна агенция за закрила на детето набира оферти за техническо обезпечаване на събитие

23.04.2018г.

Държавната агенция за закрила на детето приема оферти от фирми, работещи в сферата на шоубизнеса, които да предложат техническо обезпечение на събитие.

Технически изисквания:
<ol>
<li>Озвучаване – минимум 50 киловата, за капацитет до 5000 човека, смесителна конзола, 3 бр. безжични микрофони и др.;</li>
<li>Осветление – ефектно сценично осветление тип mooving heads;</li>
<li>Сцена – 10/8/8 м на 1.5м отстояние от  пода;</li>
<li>Видеостени 2 бр. с размери 6х3 м или 6х4 м;</li>
<li>Видеострийминг в youtube.com, Facebook, с две камери.</li>
</ol>
**************************************************************************

6.  Референции и/или кратко представяне на предишен опит.

Срок: 25.04.2018 г., 17:00 ч.

<strong>e-mail: sacp@sacp.government.bg</strong>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.