Държавна агенция за закрила на детето се среща с директори на училища

11.10.2017г.

На 11.10.2017 г. в Костенец  Държавната агенция за закрила на детето организира семинар с директори от столични училища съвместно с Регионално управление на образованието – София – град. Събитието бе открито от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева и ръководителя на Регионално управление на образованието - София-град г-жа Ваня Кастрева. Това е първата от серия срещи с директори на училища, които държавната агенция ще проведе по време на учебната 2017/2018 г. в цялата страна. В изказването си г-жа Кънева привлече вниманието на участниците върху необходимостта от разширяване на сътрудничеството между работещите с и за деца; върху детското участие и разгръщането на политиката за деца към всички деца. Тя подчерта международния авторитет, който печели страната ни в сферата на детското участие, в това число и успешното изпълнение на съвместния проект със Съвета на Европа при прилагане на Инструмента за оценка на детско участие. Тази първа среща дава старт на поредица от срещи, които ще развият сътрудничеството и координацията между институциите и учебните заведения за постигане на по-голям синхрон при реакция на случаи на насилие и в изпълнение на ангажиментите по двегодишния План за противодействие на насилието и злоупотребата с деца, приет от министерски съвет тази година. Специален акцент в рамките на семинара бе поставен върху безопасността на децата в интернет пространството и в медиите. По покана на Държавната агенция, представители на Съвета за електронни медии и на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” към МВР направиха презентации и дадоха практически насоки в подкрепа на директори и учители.  

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.