Държавна агенция за закрила на детето се среща с директори на училища

11.10.2017г.

На 11.10.2017 г. в Костенец  Държавната агенция за закрила на детето организира семинар с директори от столични училища съвместно с Регионално управление на образованието – София – град. Събитието бе открито от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева и ръководителя на Регионално управление на образованието - София-град г-жа Ваня Кастрева. Това е първата от серия срещи с директори на училища, които държавната агенция ще проведе по време на учебната 2017/2018 г. в цялата страна. В изказването си г-жа Кънева привлече вниманието на участниците върху необходимостта от разширяване на сътрудничеството между работещите с и за деца; върху детското участие и разгръщането на политиката за деца към всички деца. Тя подчерта международния авторитет, който печели страната ни в сферата на детското участие, в това число и успешното изпълнение на съвместния проект със Съвета на Европа при прилагане на Инструмента за оценка на детско участие. Тази първа среща дава старт на поредица от срещи, които ще развият сътрудничеството и координацията между институциите и учебните заведения за постигане на по-голям синхрон при реакция на случаи на насилие и в изпълнение на ангажиментите по двегодишния План за противодействие на насилието и злоупотребата с деца, приет от министерски съвет тази година. Специален акцент в рамките на семинара бе поставен върху безопасността на децата в интернет пространството и в медиите. По покана на Държавната агенция, представители на Съвета за електронни медии и на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” към МВР направиха презентации и дадоха практически насоки в подкрепа на директори и учители.