Държавна агенция за закрила на детето се обръща към всички участници в предстоящата предизборна кампания

27.02.2017г.

Апелираме към участниците в предизборната кампания да подходят с повишено внимание към децата, за да не се допусне въвличането им в политически дейности.