Д-р Валентин Димитров и Камелия Николова участваха в работна среща в Народното събрание, организирана от ПГ на „Воля”

11.07.2017г.

На срещата се дискутира изключително наболелия въпрос за детската агресия и влиянието на медиите. Присъстваха зам. председателят на ДАЦЗ д-р Валентин Димитров, Камелия Николова, гл. директор на Главна дирекция „Контрол правата на децата“, Мария Стоянова и Розита Еленова, членове на СЕМ, депутати, представители на УНИЦЕФ, на СБЖ, на Асоциацията на европейските журналисти, на Асоциация „Родители“, на Съюза на бащите и др.

„Всеки, който е станал свидетел на насилие, е длъжен да информира съответните органи, така че отговорността за нашите деца е на всеки един от нас“, сподели в изказването си д-р Валентин Димитров.

„Загрижени сме, че децата ни започват да се държат с другите деца като с врагове и искаме това да се промени“. Това заяви в своето изложение Боряна Георгиева, депутат от ПГ на „Воля” на работната среща.

В края на работната среща всички присъстващи се обединиха около идеята родителите да са в диалог с децата си и да не си търсят оправдания за отдалечаването си от света на своите деца, а медиите да поемат своята отговорност за начина, по който се поднася дадена новина, поставянето на епитети и етикети на децата и навлизане в личното им пространство.