Д-р Валентин Димитров и Камелия Николова ще участват в защитата на XX, XXI и XXII консолидиран доклад на Р България по изпълнението на

03.05.2017г.

В периода 04-05 май 2017 г., ще се проведе защитата на Р България на XX, XXI и XXII консолидиран доклад по изпълнението на Конвенцията за премахване на всички форми на расова дискриминация пред Комитета за премахване на расовата дискриминация в Женева.

Докладът на Р България ще бъде представен от българска делегация, ръководена от г-жа Деяна Костадинова, постоянен представител на Република България към ООН и други международни организации в Женева, д-р Валентин Димитров, зам.-председател на Държавната агенция за закрила на детето, г-н Георги Кръстев, съветник към кабинета на министър-председателя на Република България, зам.-председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС, г-н Раковски Лашев, неакредитиран посланик в ПП-Женева, г-жа Мария Спасова, директор на дирекция „Права на човека”, МВнР, г-жа Камелия Николова, главен директор на ГД „Контрол по правата на детето” и други представители на ангажираните институции с премахването на всички форми на дискриминация в България.

Защитата ще се проведе в две заседания: следобедно от 15:00 ч. до 18:00 ч., на 04 май 2017 г. и сутрешно от 10:00 ч. до 13:00 ч., на 05 май 2017 г.  като ще включва представяне на информация от българската делегация, интерактивен диалог с поставяне на въпроси и препоръки от членовете на Комитета, отговори по някои от поставените въпроси и заключителна част. Докладът обхваща периода от 2008 г. до 2014 г., както и представяне на кратка информация относно напредъка на страната за периода от 2009 г. към настоящия момент.

Предвид необходимостта от представяне на постигнатите професионални резултати в сферата на правата на децата и тяхното гарантиране, д-р Валентин Димитров, заместник-председател на ДАЗД, ще участва лично в предстоящата защита.

[su_slider source="media: 3007,3008" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]