Д-р Валентин Димитров от днес е назначен за заместник председател на Държавната агенция за закрила на детето

14.02.2017г.

Със заповед на служебния премиер на Република България, проф. Огнян Герджиков, д-р Валентин Димитров е назначен за заместник председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Д-р Димитров е магистър по хуманна медицина от Тракийски университет – Стара Загора. След завършване на висшето си образование, работи шест месеца като лекар-реаниматор към отделението по Анестезиология и Реанимация на МБАЛ – Стара Загора. След спечелване на  конкурс към Детска клиника на Тракийски университет,  започва работа в клиниката по педиатрия на Университетска Болница - Стара Загора. През 2000 година придобива специалност - Педиатрия.

През 2002 година Д-р Валентин Димитров започва своята кариера във фармацевтичната индустрия, като последователно преминава през всички йерархични нива до поста Медицински Директор. Притежава умения в създаването на екипи, управление и напътствие на хора, НЛП, кризисен мениджмънт, управление на проекти, разработва и управлява стратегически проекти.

През 2009 година  придобива квалификация Здравен мениджмънт в Медицински университет - Варна.

Д-р Валентин Димитров активно участва в медицински комисии, сдружения, форуми, като експерт с опит в сферата на медицинския и здравен мениджмънт. В продължение на два мандата е член на управителния съвет на БГ ФАРМА и негов заместник-председател.

Има участие в работни групи и форуми на тема – Здравеопазване:

- Работна група „Лекарствена политика“ към МЗ

- Стратегия 2020 в здравеопазването и др.

Активно е работил с редица неправителствени организации в сферата на здравеопазването. Участва в реализацията на два големи проекта подпомагащи детския спорт. Има многобройни участия в национални, европейски и световни  форуми, както в сферата на медицината, така и в сферата на управление на човешки ресурси.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.