Д-р Елеонора Лилова бе почетен гост на национална конференция за репродуктивните проблеми сред младите

06.06.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), д-р Елеонора Лилова, бе почетен гост на Национална конференция „Причини за нарушаване репродуктивните функции при младите хора и пътища за преодоляването им" , организирана от КНСБ и „Ротари клуб" Възраждане. На конференцията се обсъдиха мерки срещу проблеми на репродуктивните функции сред младите. Това се очертава като фактор, пряко влияещ върху демографската криза в страната. Според статистиката близо 250 000 семейства у нас имат репродуктивни проблеми.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.