Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Д-р Елеонора Лилова взе участие в международна конференция по детско правораздаване

20.04.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова участва в конференция „Националната съдебна система като част от Европейския правов ред. Детското правораздаване – предизвикателства и възможни решения“. Събитието е организирано от министъра на правосъдието Цецка Цачева и българския евродепутат Емил Радев. Сред темите, които бяха дискутирани са възможни решения пред националния законодател във връзка с въвеждане на специализирано детско правораздаване, наказателноправни аспекти на правораздаването за деца в национален, европейски и международен план.

Добри практики в международен и европейски аспект бяха представени от Матю Торп, съдия от Великобритания, Гонсало Ферер Амиго, съдия в Окръжен съд Барселона и Мая Грофф от секретариата на Хагската конференция за международно частно право.

Сред българските лектори бяха Даниела Машева, член на ВСС, Богдана Желявска, съдия в СГС, адвокат Анели Чобанова, Борислав Цеков, д-р по конституционно право, член на правния съвет на Президента на Република България.