Д-р Елеонора Лилова взе участие в международна конференция по детско правораздаване

20.04.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова участва в конференция „Националната съдебна система като част от Европейския правов ред. Детското правораздаване – предизвикателства и възможни решения“. Събитието е организирано от министъра на правосъдието Цецка Цачева и българския евродепутат Емил Радев. Сред темите, които бяха дискутирани са възможни решения пред националния законодател във връзка с въвеждане на специализирано детско правораздаване, наказателноправни аспекти на правораздаването за деца в национален, европейски и международен план.

Добри практики в международен и европейски аспект бяха представени от Матю Торп, съдия от Великобритания, Гонсало Ферер Амиго, съдия в Окръжен съд Барселона и Мая Грофф от секретариата на Хагската конференция за международно частно право.

Сред българските лектори бяха Даниела Машева, член на ВСС, Богдана Желявска, съдия в СГС, адвокат Анели Чобанова, Борислав Цеков, д-р по конституционно право, член на правния съвет на Президента на Република България.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.