Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА Е НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В ГРАД ПЛЕВЕН

21.10.2019г.

            Днес, 21.10.2019 година, председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) – д-р Елеонора Лилова, бе официален гост на първия рожден ден на АВА Център за работа с деца – град Плевен, по покана на Сдружение „Аутизъм днес“. 

            „Най-добре Вие – специалистите от АВА център, знаете какво означават грижа за дете с аутизъм, специално внимание, търпение и постоянни във времето терапевтични сесии. В превод терминът „аутизъм“ означава „съществуване сам за себе си“. Но нашата обща роля е да обединяваме усилията си и с времето да променим тази дефиниция, като работим за приобщаването на децата с аутизъм. А с това ще променяме и нагласите на обществото към тях“, сподели в приветственото си слово д-р Лилова.

             След Центъра за приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм, програмата на председателя и екипа от ДАЗД продължи с работни посещения в Център за специализирана образователна подкрепа „Петко Рачев Славейков“, Дирекция „Социално подпомагане“ – град Плевен и Регионалното управление по образование – град Плевен (РУО – гр. Плевен).

             На 22.10.2019 година, председателят на ДАЗД ще посети град Русе, където ще бъде на работно посещение в Регионалното управление по образование – град Русе (РУО – град Русе) и Сдружение „Еквилибриум“. 

     

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.