Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Д-р Елеонора Лилова е новият председател на Държавна агенция за закрила на детето

14.02.2018г.

<p style="text-align: justify;">Днес, с решение на Министерски съвет д-р Елеонора Лилова е определена за председател на Държавна агенция за закрила на детето.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Доктор Лилова е магистър по педагогика и социология от СУ „Св. Климент Охридски“ и е защитила научна степен „доктор“ по управление на образованието в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.</p>
<p style="text-align: justify;">Тя е висококвалифициран експерт и притежава дългогодишен опит като преподавател. През годините на кариерното й развитие е заемала различни длъжности – от начален учител до директор на училище. От 2012 г. е директор на СУ „Акад. Емилиян Станев“ в София</p>