Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА ОТКРИ ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: „ДЕЦАТА ВЪВ ФОКУСА НА МЕДИИТЕ“

22.06.2019г.

На 21 юни 2019 г. в Нова конферентна зала (Огледалната зала) на СУ „Св. Климент Охридски“, Държавната агенция за закрила на детето проведе среща-дискусия на тема „Децата във фокуса на медиите“.

На събитието присъстваха журналисти, общественици, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, медийни експерти, деца, родители и младежи.

Форумът се организира с любезното съдействие на СУ „Св. Климент Охридски“, а форума включи два основни модула: „Социални мрежи, фалшиви новини, медийна грамотност“  и „Етични стандарти, права на децата и медийно отразяване“.

„Този форум е провокиран от това, че в последно време зачестяват случаите с разгласявани от медиите на данни, които са от личния живот на децата. Това нас много ни притеснява, защото в чл. от Конвенцията на ООН за правата на детето се гарантира правото на всяко дете да бъде защитено срещу произволна или незаконна намеса в личния му живот, семейство, дом или кореспонденция“, заяви д-р Лилова пред участниците в дискусията.

Преди началото на дискусиите бе представена анкета с деца по основните теми - фалшиви новини и медийно отразяване на детската проблематика – доколко е застъпена и как.

„Когато имаме истории на деца, ние трябва да сме в пъти по-внимателни как отразяваме тези истории, предвид тяхната незрялост и уязвимост и запазване правото им на личен живот“, подчерта д-р Елеонора Лилова.

Модератор на първия модул бе Иван Радев, представляващ  Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ-България), а основни доклади представиха Деян Благоев – управител на софтуерна компания „Булбера“, доц. д-р Данаил Данов – Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“ и Гергана Вълчева – член на Съвета на децата към ДАЗД.

В рамките на дискусията експерти говориха за това как да възпитаваме медийна грамотност у децата, която да им послужи за различаване на фалшивите новини,  които често служат за манипулиране на обществото. От изнесените данни стана ясно, че огромен процент от децата в България посещават интернет преди да навършат 7-годишна възраст, т.е. преди да тръгнат на училище.

Втория модул откри проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова – СУ „Св. Климент Охридски“ (Факултет по педагогика), като по темата за отговорността и етичните стандарти на медийното отразяване презентации представиха проф. д-р Теодора Петрова – Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, Аксиния Бонева – ръководител на работната група за въвеждане на Директива 1808/2018/ЕС в Министерството на културата, Радиона Никова – директор „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ в ДАЗД и Ива Иванова – председател на Съвета на децата към ДАЗД.

Интересът на Държавната агенция за закрила на детето по тази тема е постоянен във времето, като настоящата дискусия не е инцидентна среща. Държавна агенция за закрила на детето благодари на всички, които се включиха в събитието по толкова важни за българската общественост проблеми.