Д-р Елеонора Лилова присъства на Деня за високопоставени гости и медии на учението по управление на кризи

27.11.2018г.

 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова, присъства на Националното учение по управление на кризи, част от международното учение на Европейската комисия EU Hybrid Exereise – MULTILAYER 18 (PACE), което се проведе във Военна академия „Г.С. Раковски“. Организатори на събитието са Съветът по сигурност към Министерския съвет и Военната академия. Брифинг за запознаване с целите и задачите на учението, демонстрация на процеса на координиране, обобщаване и анализ на информацията, демонстрация на възможностите на системата за командване и управление SITAWARE и симулационната система за моделиране на действията JCATS, са проявите съпътстващи събитието. Задачите на учението, в национален план, са: да се отработят действията при формиране на национален щаб; да се подобри координацията между министерствата, ведомствата и държавните агенции с МС на Република България; да се провери приложимостта на системата за командване и управление при реагиране на кризи от комплексен характер; да се отработят процедурите по вземане на решение от министерствата и ведомствата. Целите на учението на Европейския съюз са: да се усъвършенстват и да се подобрят способностите на ЕС и на страните членки на съюза за отговор на комплексни кризи от хибриден характер, с вътрешни и външни измерения в съвремена среда за сигурност; да се усъвършенства взаимодействието между ЕС и НАТО в съответствие с концепцията за провеждане на паралелно и координирано учение.

ДАЗД, както и останалите ведомства и институции, изпрати на обучение свой представител – служител на Агенцията.Основните заплахи, отигравани по време на обучението, са: информационни кампании с фалшиви новини, кибер атаки; хибридни заплахи; терористични действия и актове; въздействие върху инфраструктурата и енергийната система; миграционни потоци.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.