Д-р Елеонора Лилова проведе работна среща с омбудсмана по правата на детето в Република Полша

28.05.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова проведе работна среща с г-н Maрек Михалак – омбудсман по правата на детето в Република Полша. Двамата обсъдиха системите за закрила на децата в двете страни, както и начините за популяризиране на правата на младите хора.

Г-н Михалак разказа за практиката си да провежда срещи с полските момчета и момичета, като подчерта, че годишно през кабинета му минават над 68 хиляди деца. Като неразделна част от дейността му са и организираните редовни обучения за младите хора относно техните права.

За оказване на подкрепа и популяризиране на дейността на омбудсмана по правата на детето в Република Полша е открита Национална телефонна линия на доверието. На нея всяко дете или родител може да намери съвет и помощ в случай на нужда.

От своя страна, д-р Елеонора Лилова представи дейността на ДАЗД като специализиран орган, който се занимава със закрилата на децата в България. Тя разказа и за Националната телеэонна линия за деца 116 111, която се използва от децата за подкрепа и подаване на сигнали в случай, че са свидетели или жертва на насилие или злоупотреба.

Председателят на ДАЗД връчи почетен плакет на г-н Марек Михалак за активната му дейност по гарантиране на правата на децата.

В срещата участваха г-н Георги Богданов – изпълнителен директор и г-жа Елка Налбантова – програмен директор на Националната мрежа за децата.