Д-р Елеонора Лилова: Работата за по-добро бъдеще на децата ни е моя лична мисия и кауза

Д-р Елеонора Лилова: Работата за по-добро бъдеще на децата ни е моя лична мисия и кауза

07.09.2022г.

„Да работиш за и с деца е мисия, която преди всичко се чувства и се носи в сърцето. За мен беше чест да бъда председател на Държавната агенция за закрила на детето. Изминахме много път заедно и съм щастлива да отбележа, че всички ние като общество израснахме в разбирането на правата на децата, за което съществена роля има и ДАЗД. За мен е не само отговорност, но и призвание да работя за децата и така ще бъде и занапред“, това каза д-р Елеонора Лилова при предаването на поста на новия председател на ДАЗД.
В последните пет години по инициатива на д-р Елеонора Лилова се реализираха редица инициативи в подкрепа и помощ на децата и близките им.
Една от най-значимите й инициативи е първата в България „Бяла книга за детето“ – документ преглед на политиките за децата в последните десет години и предизвикателствата пред тях.
По идея на д-р Лилова по повод 30 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето в Народното събрание на Р България е поставена Капсула на доброто с послания от деца и юноши, както и от органи по закрила, до идните поколения. Тя ще бъде отворена на тържествена церемония през 2030 година. По този повод бе валидирана и първата марка на Държавната агенция за закрила на детето.
От 2018 г. по инициатива на д-р Елеонора Лилова стартира връчването на отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“, а през 2019 г. наградата „Посланик на доброто“, които се превърнаха в ежегодни събития и отличават хора и организации, посветили се на децата.
По нейно време са кампаниите на ДАЗД за безопасен интернет, съставените наръчници за децата и родителите, сред които съвети за ранното детско развитие, детски игри за вкъщи, съвети за родители, които са в процес на раздяла и др. Всички са разработени от водещи експерти в областта и достъпни напълно безплатно на сайта на Държавната агенция за закрила на детето.
В резултат на работата на председателя на ДАЗД от 2020 г. е специално разработен и интегриран  софтуер за Националната телефонна линия за деца 116 111, а от 2021 г. телефон 116 111 става част от Глобалната мрежа за помощ на деца Child Helpline International, която обхваща 167 телефонни линии за деца в 140 държави.
Стотици деца се включиха в конкурсите и празничните събития за 1 юни на Държавната агенция за закрила на детето, като детските таланти и посланията им са предадени на всички институции, които взимат важните решения за тях.
„Вярвам, че и занапред Държавната агенция за закрила на детето ще продължи започнатите инициативи и ще бъде основен двигател за по-добри политики за децата. С този златен ключ към сърцето на децата пожелавам на новия председател да награди всичко, което Държавната агенция за закрила на детето постигна в годините, за да има повече щастливи деца и родители в България“, така д-р Елеонора Лилова посрещна и предаде символично щафетата на новия председател на ДАЗД д-р Теодора Иванова.
От своя страна д-р Иванова изтъкна, че в последните години ДАЗД е постигнала много от начертаните цели, и че ще продължи надграждането на добрите резултати.
Д-р Теодора Иванова работи в Държавната агенция за закрила на детето от нейното създаване. Изпълнявала е длъжността „Ръководител на Инспекторат“, а по късно Главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“. От 2013 година е Главен секретар на Държавната агенция за закрила на детето към Министерски съвет. Притежава докторска степен по международно право и международни отношения от Югозападния университет „Неофит Рилски“.
Със заповед на служебния министър-председател г-н Гълъб Донев е назначена за заместник-председател на ДАЗД г-жа Ивайла Касърова, бивш директор на РДСП – гр. Перник.