Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА: РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ Е НАЙ-ДОБРАТА ИНВЕСТИЦИЯ НА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ГРИЖИМ ЗА ДЕЦАТА!

29.07.2020г.

„Подкрепата на ранното детско развитие е най-важната и основополагаща подкрепа на всяко човешко същество, защото е първият етап от жизнения цикъл на човешкото развитие, в който се полага основата на личностното развитие на всеки човек. Колкото по-здрава основа положим, толкова по-здрава и силна личност ще израсте.“, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова при откриването на международната конференция на тема „Ефективни подходи за подкрепа на ранното детско развитие и междусекторното сътрудничество“, организирана от „Карин дом“. В онлайн форума, който се провежда в периода 29 юли-1 август, участват много български и международни специалисти в областта на социалните услуги, образованието и здравеопазването. Конференцията откриха още министъра на труда и социалната политика – г-жа Деница Сачева, омбудсманът на Р България – г-жа Диана Ковачева, експерти от Агенцията за социално подпомагане и др.

 Д-р Лилова изтъкна значимостта на подкрепата, която институциите предоставят на родителите и семействата и даде заявка за сътрудничество с всички представители на заинтересованите страни в каузата към подобряване качеството на живот на децата от най-ранна възраст.

„,Подкрепата на детето преминава през подкрепата на родителите, семейната среда и като цяло обществената среда, в която детето расте. Затова цялостния подход следва да организира институциите и организациите така, че да се подкрепи детския живот и израстване във всички необходими направления. Междусекторното сътрудничество на разнородни по вид професионалисти, които работят в синхрон и взаимопомощ с родителите, е следващият важен фактор за човешкото развитие. И ако си представим, че човекът е като една къща, то всички стаи в тази къща следва да са в хармония, за да имаме един подреден и завършен дом.“, подчерта д-р Елеонора Лилова

„Наша обща роля е да обединяваме усилията си и да работим заедно за приобщаването на децата, които проявяват признаци на изоставяне в развитието, учебния процес и социализацията сред връстници, като обединени променяме и нагласите на обществото към тях. Заедно постигаме повече и заедно можем пълноценно да подкрепим децата.“

Председателят на ДАЗД изрази своята ясна позиция, затова, колко е важно в процеса на детското развитие семейството и професионалистите да работят като сплотен екип и подчерта специалния принос на родителите за детското развитие.

„Да си родител е мисия не по-малко отговорна от тази на специалистите. На първо място родителите са тези, които като създадат живот, следва да се отдадат на детето си и те го правят с много любов. Всеки родител има своя мисия и свой начин да отгледа, социализира и възпита детето си. Всеки родител иска най-доброто за своето дете и иска да се гордее с успехите му. Но всички знаем, че никой не е всемогъщ, никой не е съвършен и пълен с всички знания на 100%. Именно затова всеки един от нас следва да се вслушва и да чува какво казва другия и с какво всеки един от нас е полезен и важен за детето в различната роля, която изпълнява в неговия живот.“, сподели още д-р Лилова.