Д-р Елеонора Лилова се срещна с екипа на Фондация "Асоциация Анимус"

26.02.2018г.

<p style="text-align: justify;">Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова се включи в ежеседмичната работна среща на екипа на Фондация „Асоциация Анимус“. Специалистите на неправителствената организация представиха постъпилите през изминалата седмица сигнали за деца в риск, както и развитието по определени казуси. Психолозите споделиха постиженията и трудностите, които срещат в работата с малчуганите, техните родители и органите по закрила.</p>
<p style="text-align: justify;">Д-р Лилова разгледа и стаите, където децата получават подкрепа от екипа на Фондацията. Помещенията са специално оборудвани с цветни мебели и играчки и осигуряват подходяща среда за работа с момчетата и момичетата, станали свидетели или жертви на насилие, трафик и др.</p>
<p style="text-align: justify;">Председателят на ДАЗД поздрави специалистите за полаганите усилия в различни направления за гарантирането на правата на децата. Тя подчерта, че в грижата за младите хора се постигат положителни резултати, когато всички институции и неправителствени организации обединят усилията си.</p>
[su_slider source="media: 8364,8365" limit="58" height="600" title="no" pages="no" autoplay="500" speed="200"]