Д-р Елеонора Лилова – председател на ДАЗД, награди изявен доброволец по случай 5-ти декември – Международен ден на доброволчеството

06.12.2018г.

По случай 5-ти декември – Международен ден на доброволчеството, в Централния военен клуб в столицата се проведе официална церемония по награждаването на изявени млади доброволци от цялата страна. Организатор на събитието е Министерството на младежта и спорта, което организира ежегодния конкурс „Мисията ДОБРОВОЛЕЦ – (не)възможна“. Чрез него са определени най-изявените доброволци за 2018г., както и тези с принос към доброволчеството и младежките политики. Награждаването бе част от музикалната постановка „Малкият принц“. Д-р Лилова награди Тедислава Димитрова – 16г., от гр. Вършец, номинирана от Клуб „Добротворци“ към СУ „Иван Вазов“.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.