Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Д-Р ЛИЛОВА БЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 41-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

14.02.2019г.

На 14 февруари 2019 г. в Министерството на труда и социалната политика се проведе 41-то заседание на Националния съвет за закрила на детето под председателството на д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето и НСЗД. На заседанието присъстваха зам.-министърът на труда и социалната политика – г-жа Зорница Русинова,  г-н Евгени Стоянов-заместник-министър на правосъдието, г-жа Ваня Колева - заместник-министър на младежта и спорта, г-жа Дияна Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт, г-жа Румяна Петкова, изп. директор на Агенция за социално подпомагане,  експерти, членовете на Съвета от квотата на неправителствените организации и гостите на заседанието: г-жа Ева Жечева, представител на  Омбудсман на РБългария, д-р Джейн Муита – представител на УНИЦЕФ, г-жа Мария Шишкова, представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците и Ива Георгиева, председател на Съвета на децата към ДАЗД.

Обръщение към участниците в заседанието отправи заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика г-жа Марияна Николова, в което отбеляза обществените консултации, проведени по Националната стратегия за детето 2019-2030 г. Тя акцентира върху важността на всяко изказано мнение и необходимостта от целенасочена комуникационна кампания за разясняване на основните принципи, дейности и мерки, посочени в новия документ. Вицепремиерът подчерта, че трябва да има диалог с всички заинтересовани страни, чрез който да се постигне съгласие и призова членовете на Съвета да вземат решения с мисъл за бъдещето

Обръщение към членовете на Националния съвет за закрила на детето отправи също г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика.  Той подчерта, че в рамките на обществените консултации по Стратегията за детето са постъпили много разнопосочни мнения и въпреки, че в по-голямата си част те са подкрепящи, широк отзвук са получили няколко неверни твърдения и произволни тези. Въпреки това, министърът на труда и социалната политика препоръча всяко мнение, независимо дали е положително или отрицателно, да бъде внимателно разгледано от работната група и едва след това да се пристъпи към процедурите по приемане на документа. Министър Петков открои важността на стратегическите документи във фокуса на заседанието, като почерта, че проектът на Националната програма за закрила на детето 2019г. е в синхрон с Новата стратегия за детето 2019-2030 г.

Д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България, също изрази подкрепата на организацията по проекта на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. Тя подчерта, че проектът на Стратегията е един от най-добрите, които познава. Изрази готовност за изпълнението на стратегията, както и подкрепа за разяснение на спорните въпроси по отношенията на родителя и детето и изключителната важност в този синхрон на взаимодействието между тях, което води до развитие на потенциала на детето.

Членовете на Националния съвет за закрила на детето единодушно приеха проектите на Националната програма за закрила на детето 2019 г. и доклада по изпълнението на Програмата за 2018 г., отчета по изпълнението на Плана за действие 2017-2018 г. и новия План за действие за периода 2019-2020 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.).