Д-р Лилова благодари на лекар за изработени специални протези на дете

20.07.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова изпрати плакет и благодарствено писмо до проф. Евгени Дюкенджиев, който изработи специални протези за 10-годишно момиче от гр. Разград.

„За да помагаш на децата е нужно огромно сърце и отдаденост. Затова вярвам, че за Вас няма по-истинска благодарност и по-голяма удовлетвореност от това да видите радостта на Еля и семейство й, да бъдете помощници в сбъдването на нейните мечти“, подчертава в писмото си д-р Лилова.

Тя изразява увереност, че проф. Дюкенджиев и неговата съпруга ще продължат да даряват надежда, топлина и обич, защото децата на България се нуждаят от тях. „Нека резултатите от безценния Ви труд срещат признателността в детските очи, която осмисля и изпълва със съдържание дните Ви, зарежда Ви с амбиция и ентусиазъм, за да продължавате напред към нови измерения на достойната лекарска професия“, допълва председателят на ДАЗД.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.