Д-Р ЛИЛОВА ВРЪЧИ НАГРАДИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

21.09.2019г.

Председателят на държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) – д-р Елеонора Лилова, бе официален гост на научна конференция, посветена на безопасността на движението по пътищата и опазването на здравето на децата, по покана на Столична община.  

Идеи, събития и кампании, които работят за детската безопасност на пътя, получиха награди в Столична община на 20.09.2019 година. Това стана при закриването на Научно – практическата конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението“. Призовете бяха 55, както съобщи заместник- кметът на София – г-н Дончо Барбалов.

Сред отличените са не само образователни институции, но и районни кметове, държавни и граждански организации, асоциирани и корпоративни партньори, всеки от които има принос за популяризирането на каузата за безопасно движение по улиците на града.  

За направеното през тази година отличия взеха 9 детски градини и 3 училища. Бяха раздадени статуетки във формата на автомобили, грамоти и финансова награда.

Освен от д-р Лилова, наградите бяха връчени и от заместник-кмета Дончо Барбалов – председател на Съвета по безопасност на движението на децата в София към Столична община и д-р Ваня Кастрева – началник на Регионалното управление на образованието – София-град.