Д-Р ЛИЛОВА ВРЪЧИ ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА НОУ-ХАУ ЦЕНТЪР В НБУ Д-Р ГАЛИНА МАРКОВА

21.03.2019г.

На 20 март 2019 г., Международен ден на социалната работа, се проведе събитие по повод 30-та годишнина на Университетското образование по социална работа в Нов български университет. В хода на събитието организаторите обявиха и откриването на новата магистърската програма „Психо-социални интервенции за деца и семейства".

 

Сред официалните гости на събитието бяха председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова и главният секретар на Агенцията д-р Теодора Иванова. Д-р Лилова връчи лично поздравителен адрес и почетен плакет на ДАЗД на ръководителя на Ноу-хау център към Нов български университет д-р Галина  Маркова.

 

Щастлива съм, че на рождения ден на Университетското образование по социална работа на Нов български университет мога да изразя възхищението си от изключително успешното и креативно присъствие на Вашия Университет в научния и духовния живот на страната. Защото забележителният Ви принос в съвременна България отдавна и безусловно е оценен високо от научните среди у нас, и в чужбина“, сподели д-р Лилова. 

 

Събитието се проведе в аулата на Нов български университет. Официалното честване започна с изложба, която представя организациите и услугите, които са подкрепили със стипендии студентите от първия випуск на програмата. Гости на събитието бяха политици, общественици, представители на Посолствата на САЩ и Финландия, Фондация „Америка за България“, UNICEF, Комисия Fullbright, студенти, преподаватели и професионалисти от помагащите професии.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.