Д-Р ЛИЛОВА ПРИЗОВА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА АКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

03.09.2019г.

На 03.09.2019 година от 10:00 часа във Военноисторическия музей в град София, се състоя Работна среща на тема „Преди началото на учебната година“ с директорите на столични училища и детски градини, организирана от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), с председател – г-н Диян Стаматов. Официални гости на събитието бяха: д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето; д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители към КНСБ; д-р Юлиян Петров – председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и г-н Асен Александров –  председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България.

В приветственото си слово към директорите на училища и детски градини, д-р Лилова благодари на всички тях за ползотворното сътрудничество с ДАЗД, що се отнася до съдействието им по отношение на разработването на методически документи, както и участието им в работни групи за разрешаване на случаи на деца в риск. Непосредствено преди започването на учебната година, председателят припомни на всички присъстващи в залата да се ръководят в работата си с деца и юноши от вече създадените от Агенцията документи, в партньорство с други институции, а именно: Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации и протокол за докладване и последваща реакция и Бланка за регистриране на случай на насилие/инцидент; към тях – Помагало по превенция на насилието за училищната мрежа и детските градини; Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и детските градини; Методическо ръководство за взаимодействие между лицата и институциите, отговорни за детето; Практически насоки за работещите в образователните институции за подкрепа на детето в ситуации с раздяла и конфликт между родителите и др.

Председателят на ДАЗД призова към активно участие от страна на учениците в конкурсите за плакат на Агенцията – „Пази семейството си на пътя“ и „Здрав съм, не само когато не съм болен“. Д-р Лилова покани директорите на училища и детски градини да заявят своето участие в конкурса за Отличителния знак на ДАЗД – „Аз гарантирам щастливо детство“, за категория „Значимо партньорство“. Тя постави акцент и върху инициативата на Съвета на децата към ДАЗД, които ще проведат обучения в контекста на спазването на правата на децата във всички 28 областни града, както и за настоящата кампания на Съвета под мотото „Здравословно лято“.

В заключение д-р Лилова отправи и своя апел към всички възрастни да внимават на кого поверяват децата си, никога и по никакъв повод да не изоставят децата сами, а научат ли за дете в риск, по силата на закона и по силата на гражданското и човешкото, незабавно трябва да уведомят органите по закрила – Министерството на вътрешните работи, съответната Дирекция „Социално подпомагане“ или „Държавната агенция за закрила на детето“ на безплатната Национална телефонна линия – 116 111.