Д-Р ЛИЛОВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УНИЦЕФ

07.03.2019г.

На 07.03.2019 година, в кабинета на председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, се състоя работна среща между представители на Държавната агенция и УНИЦЕФ. От страна на неправителствената организация присъстваха г-н Марио Москера – стратегически съветник по Комуникации за социална промяна в Регионалния офис на организацията в гр. Женева, г-жа Саня Саранович, заместник-представител на УНИЦЕФ за България, г-жа Елена Атанасова – програмен директор „Мониторинг на правата на детето“ и г-н Ивайло Спасов – експерт Комуникации за социална промяна.

Срещата се състоя по инициатива на УНИЦЕФ, с оглед на ключовото стратегическо партньорство с Държавната агенция за закрила на детето. В контекста на събитието бяха засегнати теми, свързани с новия стратегически документ по политиките за детето, както и с цел обсъждане и планиране на дейности по повод честването на 30-годишнината от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Двете организации изразиха своята пълна готовност да си взаимодействат в общата кауза за стратегическо планиране на правата на децата, както и що се отнася до предстоящата годишнина от Конвенцията.