Д-р Лилова се срещна с ръководството на Асоциация „Родители“

02.08.2018г.

Подкрепата за децата и семействата трябва да бъде един от приоритетите на новата Национална стратегия за детето. Това споделиха по време на срещата си с д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), г-жа Цвета Брестничка – председател на Управителния съвет, и г-жа Яна Алексиева – изпълнителен директор, на Асоциация „Родители“.

 

Обсъдени бяха и основните стъпки в създаването на стратегическия документ, както и останалите области, които да бъдат включени в него. „Вашата организация има богат опит в работата с родители. Затова очаквам да ни представите изследвания и добри практики, които ще ни бъдат полезни при конструирането на Стратегията“, заяви д-р Лилова.

 

Взаимодействието между ДАЗД и Асоциация „Родители“ също беше дискутирано по време на срещата. Предстои реализирането на няколко кампании, в които двете организации активно ще си сътрудничат.