Д-р Лилова се срещна с ръководството на Асоциация „Родители“

02.08.2018г.

Подкрепата за децата и семействата трябва да бъде един от приоритетите на новата Национална стратегия за детето. Това споделиха по време на срещата си с д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), г-жа Цвета Брестничка – председател на Управителния съвет, и г-жа Яна Алексиева – изпълнителен директор, на Асоциация „Родители“.

 

Обсъдени бяха и основните стъпки в създаването на стратегическия документ, както и останалите области, които да бъдат включени в него. „Вашата организация има богат опит в работата с родители. Затова очаквам да ни представите изследвания и добри практики, които ще ни бъдат полезни при конструирането на Стратегията“, заяви д-р Лилова.

 

Взаимодействието между ДАЗД и Асоциация „Родители“ също беше дискутирано по време на срещата. Предстои реализирането на няколко кампании, в които двете организации активно ще си сътрудничат.  

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение. Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето... още

Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000г.

Реализирани Европейски програми и проекти в защита на децата на България

Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето... още

Във връзка с настоящата седмица по правата на децата от 14-ти до 20-ти ноември 2016г., Държавната агенция за закрила на детето и Съвета на децата към ДАЗД организират всекидневно инициативи в различни градове на страна.... още

 

Информация за извършена проверка в Детска градина „Брезичка“ гр. Бургас, на 05 и 06.02.2018 г...

Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето... още

Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000г.