Д-р Лилова участва в дискусия на европейско ниво за развитие на общинската подкрепа на децата

12.11.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова участва в работна среща на тема „Превенция на регионално ниво за деца и млади хора: Въздействието на Европейския социален фонд“.

Целта на дискусията, която се провежда в сградата на Комитета на регионите в гр. Брюксел, е да представи резултатите от сравнително проучване в десет държави-членки на Европейския съюз за подобряване на общинските политики за превенция на социалното изключване на децата.

Проучването е изготвено от Фондация "Бертелсман", Германия. То показва насочеността към създаване на политики за децата, съобразно техния най-добър интерес. Развитието и благосъстоянието на младите хора - от раждането до включването им в професионалната сфера, е водещ приоритет за местните власти.

Сред акцентите на срещата е и как финансирането от ЕС (особено Европейският социален фонд) допринася за общинската подкрепа през последните години и как могат да бъдат задълбочени усилията в тази посока.

Обсъждането на бюджета на ЕС и многогодишната финансова рамка ще даде възможност за устойчиви инвестиции в децата, като направените констатации ще спомогнат за създаване на нов и усъвършенстван Европейски социален фонд в периода 2021-2027.

Участието на д-р Лилова в срещата е от изключителна важност за създаването на политики, отговарящи на съвременните потребности на децата, взаимодействието между институциите и организациите и за използването и прилагането на Европейския социален фонд при разработката на политики за младите хора у нас.