Д-р Лилова участва в конференция за детските права

09.05.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова участва в конференция „Детски права и ролята на професионалистите в гарантирането на сигурни отношения между деца и родители: Оценяване и интервенции при родителско отчуждение“. Тя се организира от Нов български университет в партньорство с Дружеството на психолозите в България, Регионалното управление на образованието София-град и ДАЗД. По време на събитието бяха представени и дискутирани знания от социални работници, психолози, педагози, лекари и представители на правната система по темата за родителското отхвърляне и влиянието му върху развитието на детето. Специален гост-лектор бе проф. Роналд Роунър, който е автор на IPARTheory за оценяване и интервенция на взаимоотношенията родители –деца, включително деца и родители, участващи в процеса на отчуждаване, както и при оценка на родителските права. Той има опит в разработването и прилагането на образователни програми за съдебната система и семействата в различни страни като Италия, Македония, Полша, РУмъния, Словения, Турция, САЩ, Канада, Бангладеш и др.