Д-р Лилова участва в конференция за сигурно бъдеще на жените

16.03.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова участва в международната конференция „Сигурно бъдеще за жените – сигурно бъдеще за всички“. Тя се организира от фондация „Асоциация Анимус“. Темата за сигурността днес е водеща тема за европейските граждани. Ключовата дума наистина е сигурност. Но, ако едната половина от обществото ни е насилвана, дори убивана, за каква сигурност може да говорим? Това заяви еврокомисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел при откриването на събитието.

Много са лицата на насилието. В последните години сме свидетели на нови форми, като кибер насилието. Десет процента от жените в ЕС са били обект на подобна форма. Повечето от жертвите обаче остават мълчаливи. Важното е дебатът да не спира, да се обменят мненията, за да се осъзнае проблемът за насилието над жените.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.