Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Д-р Лилова участва в конференция за насилието на работното място

07.03.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова участва в конференция "Не на насилието на работното място", организирана от Синдиката на българските учители към КНСБ. На събитието стана ясно, че най-характерната форма на насилие на работното място за България е психическия тормоз.  Около 45% от работещите в шивашката промишленост са подложени на такова насилие, в образователната система това се случва на 65 на сто от работещите. В здравеопазването около 60% от работещите са подложени на подобно насилие – от страна на работодатели, пациенти, родители.