Д-р Лилова участва в конференция за насилието на работното място

07.03.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова участва в конференция "Не на насилието на работното място", организирана от Синдиката на българските учители към КНСБ. На събитието стана ясно, че най-характерната форма на насилие на работното място за България е психическия тормоз.  Около 45% от работещите в шивашката промишленост са подложени на такова насилие, в образователната система това се случва на 65 на сто от работещите. В здравеопазването около 60% от работещите са подложени на подобно насилие – от страна на работодатели, пациенти, родители.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.