Д-р Eлеонора Лилова беше гост на 140-та годишнина на Българския червен кръст

26.10.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова бе гост на тържественото отбелязване на 140-та годишнина на Българския червен кръст. Церемонията се проведе в Народния театър „Иван Вазов“.

Официално приветствие към председателя на Българския червен кръст акад. Христо Григоров и всички присъстващи отправи президентът на Република България г-н Румен Радев, под чийто патронаж се отбелязва годишнината. Началото на Българския червен кръст, положено в годината на Освобождението, поставя началото на непрекъсната подкрепа за доброто в България“, посочи г-н Радев. „От тогава до днес най-голямата доброволческа организация носи своя кръст да бъде опора на всеки българин в трудна ситуация“, допълни той.

Високото ниво на отговорност, хуманност и съпричастност на Българския червен кръст към проблемите и нуждите на обществото и най-вече на децата е откроено и в поздравителния адрес на председателя на Държавната агенция за закрила на детето. „Вдъхновявайте и мотивирайте все повече хора да подкрепят Вашата мисия за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закрила на здравето и живота и осигуряване на уважение към човешката личност“, апелира д-р Лилова към членовете на организацията.  

Тържествената церемония продължи с концерт под надслов „Заедно помагаме“. В него се включиха изтъкнати български изпълнители, които даряват таланта си за каузите на хуманитарната организация.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.