Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Ева Жечева: Предизвикателствата и политиките за децата трябва да ни обединят

20.11.2014г.

Над 100 експерти и специалисти в областта на детските права обсъдиха днес постиженията и предизвикателствата пред България и световната общност в изпълнение на Конвенцията за правата на детето, чийто юбилей бе отбелязан с конференция, организирана от Държавната агенция за закрила на детето.

В зала „Тържествена“ в Централния военен клуб присъстваха бившите председатели на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ширин Местан, г-жа Надя Шабани, бившият заместник председател г-н Христо Монов, бивши и настоящи зам.-министри и  депутати, председатели на държавни агенции, представители на администрацията на президента на РБългария, на министерства и общини, на неправителствения сектор.

„Само децата знаят какво търсят — каза Малкият принц. — Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е уморително все да им обясняват и обясняват.“  Надявам се вие, възрастните, да опровергаете Екзюпери и вярвам, че имате това желание. С тези думи се обърна към присъстващите в залата зам.-председателят на Съвета на децата Фахредин Моллаахмедов, който ръководи конференцията.

Да променим отношението към децата в сърцата си, призова в поздравителното си слово заместник омбудсмана на Република България Хюсеин Исмаил. Заместник-министърът на образованието и науката г—жа Ваня Кастрева и  изпълнителният директор на Национална мрежа за децата г-н Георги Богданов също приветстваха участниците в конференцията.

Днес 25-та годишнина на Конвенцията представя уникална възможност да направим преглед на въздействието, което тя има, предоставя ни платформа за размисъл за бъдещето при прилагането на правата на децата, заяви в доклада си пред конференцията председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Тя проследи развитието на закрилата на децата в България след приемането на Конвенцията и политиките, които са реализирани през изминалите 25 години. „Много са предизвикателствата пред всички нас и политиките, които трябва да ни обединят - Изготвяне и приемане на Стратегия за ранно детско развитие и на визия за подкрепа на детето и семейството; Гарантиране на правото на детето на съответстващ жизнен стандарт; Разработване на индикатори, които да отчитат прилагането на разпоредбите на Конвенцията на правата на детето; Достъп на децата и семействата до адекватни ресурси; Реформа в младежкото правосъдие; Ефективни мерки за преодоляване на детската бедност“, заяви г-жа Жечева.

В деня на 25-та годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето за много хора съществува дилема – защо да говорим за правата, а не за нуждите на децата? Но нека е ясно – нуждите винаги са съществували, но правата, разписани в Конвенцията, са тези, които са предпоставка и за ключовите задължения за закрила от страна на възрастните и правителствата. Определено е постигнат напредък след приемането на Конвенцията, но по света все още има твърде много деца, живеещи в бедност, военни конфликти, природни бедствия и насилие в дома, училището, общността. Затова, призоваваме и България да се включи в глобалните усилия за ратифициране на Третия факултативен протокол към Конвенцията, който дава право на децата и професионалистите да подават жалби към международните организации, ако собствените им държави не спазват детските права”, заяви г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България.

„Първите стъпки в съграждането на системата за закрила на детето в България бяха вълнуващи, пълни с ентусиазъм, вдъхновение и огромно желание да създадем нещо, което ще допринесе за промяна в живота на децата в България. Това е миналото. Днес вече имаме среда, благоприятна за дебати по правата на детето. Имаме си и една песен, в която децата мечтаят за детската планета и как съвсем сами ще променят света. Неоспоримо е правото на всяко дете на мечти, както и на обич и щастие. Затова в градежа на бъдещето ние трябва да помогнем на децата и най-лесният път затова е да им дадем права, да им дадем властта да се изразяват, да участват и да пораснат като достойни българи, заяви в доклада си „Българското законодателство през призмата на Конвенцията на ООН за правата на детето“ г-жа Велина Тодорова – член на  експертния комитет на Съвета на Европа за подготовка на Стратегията за детето 2016 – 2019 г., акцентира върху влиянието на документа на ООН върху българското законодателство в сферата на правата на децата.

Председателят на Съвета на децата към Агенцията Румен Андреев пък даде гледната точка на младите хора към текстовете в Конвенцията и как те влияят на развитието им.

По време на форума бяха наградени победителите в Националния конкурс на ДАЗД „Победи опасността”.

Поздравителни адреси бяха получени от министрите на образованието и науката  проф. Тодор Танев и на здравеопазването – д-р Петър Москов, от секретаря по социални политики, младежта и спорта на Президента на Република България г-жа Деяна Костадинова и от г-жа Янка Такева – председател на Съюза на българските учители.

Конференцията „25 години Конвенция за правата на детето – българският поглед” е част от обявената в началото на годината кампания на ДАЗД „2014 – година на правата на детето”, в която се включиха десетки общини, неправителствени организации, учебни заведения.