Европейска платформа за сигнали за сексуална експлоатация на деца при пътуване и в туризъм бе представена в ДАЗД

06.07.2015г.

<div class="single_news">

Държавната агенция за закрила на детето бе домакин на работна среща, на която бяха обсъдени методите и начините за повишаване на информираността относно случаи на сексуална експлоатация на деца при пътуване и в туризъм.

В нея участваха представители на МВР - Главна дирекция “Криминална полиция“, Главна дирекция “Гранична полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, Министерство на правосъдието, Агенция за социално подпомагане, Център за безопасен Интернет и Сдружение „Пренебрегнати деца”.

На срещата бяха представени възможностите за сигнализиране за деца в риск или станали жертви на насилие и експлоатация, както и начините за взаимодействие между институциите, ангажирани с децата в риск. Експертите на Държавната агенция за закрила на детето представиха сайта <a href="http://www.stopech.sacp.government.bg/&quot; target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.stopech.sacp.government.bg</a&gt;, специализиран за подаване на сигнали за използване на деца с цел трудова или сексуална експлоатация.

Интерес предизвика практиката на Холандия за противодействие на проблема. Госпожа Селин Верхейен, представител на ECPAT – Холандия, представи сайта <a href="http://www.reportchildsextourism.eu/&quot; target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.reportchildsextourism.eu</a&gt;, на който могат да се подават сигнали за деца, които са въвлечени в сексуална експлоатация в контекста на пътуване и в туризъм. Той е разработен от ЕСРАТ в сътрудничество с Европейския съюзи, Интерпол и Европол, в рамките на проекта „Don1t look away!”. В момента се работи за интегриране на платформата във всички страни членки на ЕС, включително и в България.

[su_slider source="media: 5366"]

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.