Европейският ден без загинали на пътя бе отбелязан днес

21.09.2016г.

<div class="single_news">

Европейски ден без загинали на пътя се проведе на територията на Европа. В инициативите за отбелязването му в България, организирани от Министерството на вътрешните работи, се включи и Държавната агенция за закрила на детето.

Седем пътно-транспортни произшествия със седем ранени са регистрирани до 16 часа в рамките на провеждащата се днес полицейска операция EDWARD /European day without a road death/, показват данните на МВР. По време на реализирането й се осъществява 24-часово видеонаблюдение със записване на събитията в реално време чрез „брояч“ на всички произшествия.

През целия ден органите на пътна полиция засилиха контролната дейност и в максимална степен съдействаха за безопасността  на всички участници в движението по пътищата.

Европейският ден без загинали на пътя е един от начините, по които европейските служби на пътна полиция се включват в Европейската седмица за мобилност (16 до 22 септември).

Инициативата е подкрепена от европейския комисар по транспорта Виолета Булц, Европейския съвет за безопасност на транспорта и службите на пътна полиция на 30-те страни-членки на TISPOL, националните правителства, общинските и местните власти, неправителствени организации.

[su_slider source="media: 4328"]

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.