Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Единадесет деца и младежи с увреждания вече една година имат истински дом в ЦНСТ Атия

23.12.2014г.

Центърът за настаняване от семеен тип в с. Атия, общ. Созопол, от година е дом за 11 деца и младежи с увреждания. Това е третата услуга от този тип в област Бургас, изградена в изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България". Основна цел на този документ е да осигури замяната на институционалното отглеждане и да се реализира нов модел за грижа за деца с увреждания, съобразена с индивидуалните им потребности и осигуряване на среда, близка до семейната.

Откакто живеят в новата си къща момичетата и момчетата имат значителен напредък в развитието си, благодарение на усилията на персонала и на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. „Децата са различни, все по-уверени в себе си, приучават се на онези простички неща - да говорят, да вървят, да се усмихват, да плачат и да се смеят, които  дори не можем да си представим колко са им липсвали”, казва директорът на ЦНСТ инж. Лидия Дикова. Част от тях се обучават в ОУ „ Христо Ботев”  в гр. Черноморец. От месец в ЦНСТ се провеждат занимания по половин ден в изнесена паралелка за по-тежко болните момчета и момичета.

Благодарение на ентусиазма на децата и персонала услугата спечели и първо място в националния конкурс на ДАЗД „В подкрепа на детската безопасност”. ЦНСТ Атия беше отличен за инициативата си „Здраве и живот в нашата къща”, чиято цел е да направи средата на живот на децата и младежите с множество заболявания сигурна, надеждна и безопасна.

В навечерието на празниците децата от ЦНСТ Атия заедно със свои връстници със спортни постижения и кметът на община Созопол запалиха светлините на елхата на града.

„Сложната дума деинституционализация е усмивката на всеки, който ни среща и  подкрепя. Тази дума за община Созопол е обич, тя е съпричастност за здравето и живота на  децата, за различните. Тази дума е преди всичко урок за нас, от децата, които ни учат на толерантност, на търпение, така нужни ни в объркания, забързан делник”, споделя г-жа Дикова.