Екип на ДАЗД се запозна със системата за закрила на детето в Република СЪрбия

12.10.2018г.

С координацията между институциите в осъществяването на закрилата на децата в Република Сърбия се запозна екип на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Представителите на ДАЗД бяха част от обучително пътуване, в което се включиха и експерти на Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, УНИЦЕФ България и Националната мрежа за децата.

Политиките за превенция на насилието и закрила на децата в детските градини и училищата, начините за сигнализиране за случай на агресия и тормоз в образователни институции, както и ролята на полицейските служители при работа за закрила на децата от насилие и неглижиране бяха сред акцентите на проведените срещи. Българските участници се запознаха и със Закона за социалното благосъстояние, Закона за превенция на домашното насилие, Общия протокол за закрила на децата от насилие и неглижиране и Специалния протокол за защита на децата и учениците от насилие, злоупотреба и неглижиране в образователните институции, както и с изследването на УНИЦЕФ Сърбия „Drivers of violence affecting children in Serbia: A snapshot of findings.

В разговорите от сръбска страна участваха представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието, науката и технологичното развитие, Републиканския институт за социална закрила, УНИЦЕФ Сърбия и неправителствени организации.