Заключителни наблюдения на Комитета по правата на детето на ООН във връзка с консолидирания трети, четвърти и пети периодичен доклад за

18.07.2016г.

След като разгледа консолидирания трети, четвърти и пети периодичен доклад за България на 30 май 2016 г., Комитетът по правата на детето на ООН прие следните препоръки.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/translation_recommendati…; download="all" viewer="microsoft"]