Закрива се информационната кампания за Националната телефонна линия за деца 116 111

24.11.2009г.

Утре, 25 ноември т.г., от 10 ч. в хотел "Лион" — Боровец, ще се проведе заключителният семинар от информационната кампания за Националната телефонна линия за деца 116 111.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани ще вземе участие в семинара.

По време на кампанията бяха обучени 851 представители на местната власт, на областните дирекции на полицията и центровете по здравеопазване, директори на училища и психолози, социални работници от цялата страна.

В поредицата от семинари участниците бяха запознати с принципите на работа на телефонната линия 116 111, с международния опит на подобни телефонни линии, със статистиката на обажданията досега, както и със задълженията на отделните институции за съдействие при сигнали за деца в рискови ситуации.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.