Закрилата на децата децата в България в началото на ХХ век ще бъде представена в документална изложба

09.12.2014г.

Документалната изложба „Закрилата на децата в България – началото” ще бъде открита на 10 декември, сряда, в 10.00 часа в изложбената зала на Държавна агенция „Архиви” /ул. „Московска” 5/.

Експозицията е посветена на  зараждането на организираната дейност за защита на детето в България и съдържа архивни материали /документи и снимки/ от дейността на Съюза за закрила на децата /СЗД/. Организацията е учредена през юни 1925 г., а неин първи председател е проф. Стефан Ватев. Дейността на СЗД е изцяло на обществени начала и се финансира от дарения. По устав той се грижи за всички деца до 18-годишна възраст и работата му обхваща следните области: общи грижи и обществено подпомагане на децата; законодателство за закрила на децата; подготовка на социален персонал за грижи за децата. До 1937 г. Съюзът открива в цяла България 3 329 трапезарии за 179 258 селски и 34 899 градски деца, 460 летни детски игрища, 162 летовища, 27 почивни лагера. Организацията се ползва с широка обществена подкрепа и успява да достигне навсякъде, където се отглеждат деца, и да промени мястото им в обществото.

Целта на изложбата, организирана от ДАЗД, е да покаже, как преди близо 100 години българското общество и Съюзът за закрила на децата започват изграждането на цялостна система за подкрепа и поставят началото на формирането на държавна политика за закрила на децата в страната.

В изложбената зала ще бъдат подредени и творбите на победителите в конкурса на ДАЗД „Победи опасността!”.

Експозицията ще продължи до края на годината и се реализира съвместно с Държавна агенция „Архиви”. Тя е част от Националната кампания „2014 – година на правата на детето”, с която ДАЗД отбелязва 25-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.