ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО УЧАСТВА В РАБОТНА СРЕЩА С АРМЕНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ

08.04.2019г.

На 08.04.19 г., в Зала 2 на МТСП, заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето – г-жа Мариела Личева, взе участие в работна среща, съвместно с делегация на Министерството на труда и социалните политики на Армения. На срещата бе представен опитът на България при провеждане на реформата за деинституционализация на грижите за деца.

В дискусията участваха представители и членове на УНИЦЕФ за двете страни, както и експерти от Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане.

По време на форума, Държавната агенция представи своя презентация, имаща за цел да подчертае важността от планиране на конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация, чрез индивидуален подход към нуждите на всяко дете.

Партньорството между България и Армения има амбицията двете страни да продължат сътрудничеството си и обмяната на добри практики в този контекст. Деинституционализацията е ключова за реформирането на социалната сфера и в двете държави. Процесът у нас е подкрепен от широк кръг от услуги за превенция, реинтеграция и подкрепа на деца и семейства. Освен това, предоставянето на адекватно образование, здравеопазване и социално подпомагане, са от ключово значение, за да може деинсттутиционализирането да бъде ефективно и да се гарантират правата на децата, които са в интституции, или за които има риск да бъдат настанени в институция.