Заместник-председателят на ДАЗД Калин Каменов посети Центъра за обществена подкрепа в гр. Чирпан

08.01.2010г.

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов посети Чирпан по случай навършването на 2 години от откриването на Центъра за обществена подкрепа в града.

По повод на годишнината в заседателната зала на община Чирпан се проведе работна среща с представителите на социалните институции в областта. На срещата присъстваха кметският екип на община Чирпан, управителят на "Национална мрежа за децата" - Георги Богданов, представители на ямболския Дневен център за деца с увреждания и Центъра за социална интеграция, Центъра за обществена подкрепа "Усмивка", Центъра за социална интеграция и рехабилитация – Елхово, и експерти от отдел "Закрила на детето" в Димитровград.

Г-н Каменов поздрави екипа на Центъра за обществена подкрепа за добрата работа и сподели, че постигнатите резултати са част от процеса на деинституционализация, която е приоритет в дейността на държавните институции, отговарящи за децата в домовете.

Центърът за обществена подкрепа е създаден през октомври 2007 г. по Програма ФАР на МТСП с капацитет 60 места. В момента екип от 13 души обслужват 71 деца и техните семейства. Това са различни категории деца: със специални образователни потребности, деца с увреждания, хиперактивни деца, деца с аутизъм, деца в риск.