Заместник-председателят на ДАЗД връчи награди в европейско състезание за плакат

14.04.2010г.

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов награди българските победители в европейското състезание за плакат, посветен на 20-годишнината от приемането на Конвенцията за ООН за правата на детето.

Конкурсът се организира от Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност” на Европейската комисия под мотото „Нарисувай ми своите права!“ и се провежда във всички страни от ЕС.

Калин Каменов връчи отличията във възрастовата група от 15 до 18 години на отбор „Bubbles” от град София.

Българските идеи за плакати ще се състезават с предложения от останалите страни членки на Европейския съюз. Всички творби ще бъдат оценявани от жури, съставено от представители на Европейската комисия и изтъкнати специалисти в областта на илюстрацията и графичния дизайн.

Трите отбора победители във всяка възрастова категория ще бъдат поканени на посещение в Брюксел, за да се запознаят със забележителностите на града, включително европейските институции, както и да участват в церемонията по награждаването.

Плакатите на победителите на европейско ниво могат да бъдат използвани в бъдещи европейски кампании, посветени на правата на детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.