Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Заместник-председателят на ДАЗД откри Центъра за настаняване от семеен тип за деца в Плевен

28.05.2010г.

В истински детски празник се превърна откриването на Центъра за настаняване от семеен тип за деца на възраст между 7 и 18 години, лишени от родителска грижа. Лентата прерязаха Калин Каменов — заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, и кметът на Плевен Найден Зеленогорски.

В центъра вече са настанени 12 деца от ДДЛРГ „Детелина”. Общият бюджет на проекта е 478 804 лв..

Центърът бе изграден в рамките на партньорски проект между Община Плевен и Фондация „Международна социална служба – България” – Велико Търново. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Създаването на тази нова социална услуга е десетата успешно реализирана проектна идея в общността само за последната година и половина и е сериозна крачка към деинституционализация, респективно извеждане на децата от специализирани институции. Тези ангажименти са в съответствие с поетите отговорности по изпълнение на Инициативата на ЮНЕСКО „Общината – приятел на детето”, Националната стратегия за детето (2008-2018 г.), Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2007-2011 г.) и Общинската програма за закрила на детето.