Заместник-председателят на ДАЗД поздрави златните медалисти от Сингапур

19.08.2010г.

В обръщението си към олимпийците Калин Каменов заявява, че успехът им е особено ценен, защото е постигнат в началото на Младежкото олимпийско движение. „Тези игри са призвани да ангажират по естествен начин въображението, способностите и интересите на децата и младите хора и да стимулира тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие", пише в поздравителните адреси.

Господин Каменов пожела на Боянка Костова и Георги Шиков неотклонно да следват пътя си, който ще ги отведе към нови победи.