Заместник-председателят на ДАЗД поздрави златните медалисти от Сингапур

19.08.2010г.

В обръщението си към олимпийците Калин Каменов заявява, че успехът им е особено ценен, защото е постигнат в началото на Младежкото олимпийско движение. „Тези игри са призвани да ангажират по естествен начин въображението, способностите и интересите на децата и младите хора и да стимулира тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие", пише в поздравителните адреси.

Господин Каменов пожела на Боянка Костова и Георги Шиков неотклонно да следват пътя си, който ще ги отведе към нови победи.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.