Заместник-председателят на ДАЗД гостува в 35-то СУ „Добри Войников“ по повод Деня на детето

01.06.2017г.

Д-р Валентин Димитров, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, бе гост на събитие в 35-то СУ „Добри Войников“ по случай 1-ви юни. Той приветства присъстващите, споделяйки съвместния стремеж на органите по закрила да бъде поддържана политика за деца, която превръща всеки ден в Ден на детето. На събитието присъстваха омбудсманът на Република България, Мая Манолова, Росица Димитрова, заместник-министър на труда, Славчо Атанасов, председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Кирчо Киров, заместник-председател на Държавната агенция за бежанците, и представители на други институции, гарантиращи правата на децата.

[su_slider source="media: 2637,2638,2639,2640,2641,2642,2643" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.