Заместник – министърът на младежта и спорта Ваня Колева изпрати поздравително писмо до ДАЗД и Съвета на децата

27.06.2017г.

„Изключително ми е приятно да поздравя всички членове на Съвета на децата и гости на заседанието.

Вашата работа е изключително важна за разработването и прилагането на младежката политика в България. Вие сте наш ценен партньор и Вашите мнения и предложения ще продължат да бъдат коректив, който да ни помага при взимането на решения, свързани с развитието и закрилата на децата и бъдещата реализация на младите хора. „[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/07/pozdravitelen_adres_ot_v…; download="all" viewer="google"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.