Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Заместник – министърът на младежта и спорта Ваня Колева изпрати поздравително писмо до ДАЗД и Съвета на децата

27.06.2017г.

„Изключително ми е приятно да поздравя всички членове на Съвета на децата и гости на заседанието.

Вашата работа е изключително важна за разработването и прилагането на младежката политика в България. Вие сте наш ценен партньор и Вашите мнения и предложения ще продължат да бъдат коректив, който да ни помага при взимането на решения, свързани с развитието и закрилата на децата и бъдещата реализация на младите хора. „[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/07/pozdravitelen_adres_ot_v…; download="all" viewer="google"]