Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Зам. генералният секретар на Съвета на Европа поздрави ДАЗД за организацията на Конференцията за правата на детето през април т.г. в

07.06.2016г.

<div class="single_news">

Заместник генералният секретар на Съвета на Европа г-жа Габриела Батаини-Драгони поздрави Държавната агенция за закрила на детето за „отличната подготовка и организация“ на Конференцията „Достигаме висини за правата на детето“, която се проведе в София на 5 и 6 април в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа и събра над 300 участници от Европа.

В писмо до председателя на ДАЗД г-жа Батаини изразява личната си благодарност към Държавната агенция за закрила на детето за инициативата да домакинства конференцията „Достигаме висини за правата на детето“, съвместно с Министерството на труда и социалната политика.

По време на конференцията, която се проведе под патронажа на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, бе лансирана Софийската стратегия на СЕ за правата на детето /2016 – 2021 г./. Участниците, сред които 15 министри и зам.-министри, обсъждаха как да гарантират постигането на 5-те приоритетни цели на Стратегията - равни възможности за всички деца, участие на всички деца, живот без насилие, адаптирано за деца правосъдие за всички деца и правата на детето в цифровата среда.

Форумът предостави отлична платформа за обмяна на опит по правата на детето, съгласно приоритетите на новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето, е оценката на зам. генералния секретар на СЕ.

„Изключително съм доволна от изразеният ангажимент към Стратегията от българските държавни институции, както и от всички участници на високо ниво от държавите членки на Съвета на Европа. Това ще послужи като отлична основа за прилагане на Софийската стратегия в предстоящите години“, са казва в писмото на г-жа Батаини – Драгони до председателя на ДАЗД.

[su_slider source="media: 4864"]

</div>