Зам. министърът на труда и социалната политика и председателят на ДАЗД се срещнаха с консултантите на телефон 116 111

14.10.2014г.

По повод 5-годишнината от създаването на Националната телефонна линия за деца заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Спаска Петрова и председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева се срещнаха и разговаряха с консултантите.

Координаторът на телефон 116 111 д-р Донка Петрова разказа за успехите, трудностите и предизвикателствата през годините на работа на телефонната линия. Хилядите детски съдби, с които са се сблъскали консултантите, показват, че момчетата и момичетата се нуждаят от помощ и подкрепа в трудни моменти и, когато не я откриват в семейството и близките си, се обръщат към Националната линия. Младите хора от специализираните институции също намират своето място за споделяне и търсене на съвет на телефон 116 111.

През годините са наблюдава и увеличение на обажданията на възрастни, които са загрижени и искат да помогнат на дете в риск – принудено да проси или жертва на насилие. Това е доказателство за разпознаваемостта на линията като средство за защита на правата и интересите на децата.

„Националната телефонна линия за деца е изключително необходима на българските деца и трябва да продължи да се развива”, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Спаска Петрова. А г-жа Жечева гарантира, че Държавната агенция за закрила на детето ще работи за надграждане на постигнатото през изминалите 5 години. При възникването на трудности от технически и финансов характер ще бъдат търсени нови възможности за партньорство.

След срещата гостите подариха на консултантите специални мултимедийни слушалки, с които да приемат обажданията.