Зам.-председателят на ДАЗД: „Детските усмивки са най-голямата награда за приемните родители“

26.10.2016г.

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Велина Белева бе гост на церемонията по връчване на първите награди за принос в приемната грижа „Спасители на детството“. Заедно с министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, тя отличи 2 социални работници, отдали своето време и внимание да намерят нов дом и да оказват подкрепа на деца, останали без родителска грижа.

„Вярвам, че детските усмивки са най-голямата награда за всеки приемен родител. А за нас, ангажираните със закрилата на децата, награда е удовлетворението, че със своята работа успяваме да осигурим щастливо детство на тези прекрасни момчета и момичета, които растат в приемни семейства“, каза в приветствието си към гостите г-жа Белева. Тя поздрави и организаторите – Националната асоциация за приемна грижа, за 7-ия им рожден ден и за инициативата.

Неправителствената организация обяви 25 октомври за Ден на приемната грижа и приемния родител. Наградите “Спасители на детството” имат за цел да отличат за принос в приемната грижа приемни родители, социални работници, осиновители и родни семейства, лекари, учители, журналисти, общини и др. Над 40 човека и организации бяха номинирани в различните категории. Всеки победител получи статуетка, символизираща любовта, топлината и дългосрочна грижа, които се инвестират в приемничеството.

[su_slider source="media: 3904,3905,3906,3907,3908,3909,3910,3911,3912" limit="96" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.