Зам.-председателят на ДАЗД Калин Каменов награди учители на церемония в НСА

11.03.2010г.

В Националната спортна академия се състоя 13-та церемонията по връчване на годишните награди за приноса и развитието на физическото възпитание и спорта. Отличия получиха преподавателите, чиито ученици са станали шампиони в дисциплините футбол, плуване, баскетбол, тенис на маса, хандбал, лека атлетика, бадминтон, волейбол и шахмат.

По време на церемонията, организирана от Столична община, бяха наградени и учителите с най-голям принос в развитието на тенис на маса. Те получиха плакети от зам.-председателя на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов, които благодари на отличените за успешната им работа за утвърждаването на спорта в училище.

Столична община пък връчи специални награди на ректора на НСА проф. Лъчезар Димитров и на спортен клуб Левски за съдействието при провеждането на ученическите игри.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.