Зам. председателят на ДАЗД Велина Белева и евродепутатът Ева Паунова наградиха деца, участници в Детски лагер по изкуствата и спорта

28.07.2016г.

За 12-та поредна година район „Студентски“ организира Детски лагер по изкуствата и спорта „Една незабравима лятна ваканция“ 2016 от 4-ти юли до 29 юли 2016 г.

Лагерът е абсолютно безплатен и се осъществява със съдействието на НСА, "Крикет Клуб НСА" и с финансовата подкрепа на МКБППМН към район "Студентски".

В заниманията e застъпено и изучаване на английски език в отделните спортове, а в заключителните заниманията се проведоха състезания между отделните групи в колективните спортове.

На официална церемония в Sofia Ring Mall, на която присъстваха зам. председателят на ДАЗД Велина Белева, евродепутатът Ева Паунова и кметът на район „Студентски“ Димитър Дилчев, бяха раздадени грамоти на всички участници в детския лагер.

[su_slider source="media: 4641,4642,4643,4644,4645,4646,4647,4648,4649,4650,4651,4652,4653,4654,4655"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.