Зам.- председателят на ДАЗД участва в кръгла маса за телесното наказание на деца

19.09.2018г.

„Децата са силни личности, които могат да изградят своя живот без насилие, защото всяко от тях е достатъчно важно като част от цялото общество и заслужава да живее в безопасна и сигурна за него среда“, заяви зам.-председателят на Държваната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Валери Йорданов по време на кръгла маса на тема „От „изпуснах си нервите” до „Бърза помощ”. Форумът, организиран от Сдружение „Институт по социални дейности и практики“, беше посветен на борбата с телесното наказание на деца в България.

Представено беше изследване на този феномен в страната, както и анализ на съдебната практика. За последиците от телесното наказание и примерите на различни страни за справяне с проблема от ИСДП са подготвили специален наръчник.  

Към превенция на проявите на агресия и тормоз е насочена и Националната кампания „Живот без насилие за всички деца“ с мото „#ДЕЙСТВАЙ!“, подчерта Валери Йорданов. Това е инициатива на Държавната агенция за закрила на детето и Съветът на децата, която стартира в началото на учебната 2018/2019 г., в изпълнение на Националната програма за закрила на детето 2018 г., одобрена от Министерския съвет. Реализира се в партньорство с Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружение на директорите в средното образование.

Всички деца в образователните, социалните и възпитателни институции и центрове за работа с деца могат да се включат в тази кампания. Младите хора имат възможност сами да определят правилата за взаимоотношения помежду си и да създадат позитивна среда на общуване като изключат всички форми на насилие в нея. Основен принцип е: „Прави на всички около теб това, което искаш да ти се случи на теб“.

По време на кръглата маса представителите на държавни институции, неправителствени организации и експерти споделиха практики, натрупан опит и идеи, свързани с работата с децата в семейна и училищна среда. Сред ефикасните методи за превенция на телесното наказание бяха откроени обученията на семействата по позитивно родителство и на специалистите по позитивна дисциплина. Направени бяха и предложения за извършване на проучвания по темата, които да бъдат събрани, обобщени и предоставени за ползване от всички заинтересовани страни. 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.